0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار ۲ حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  England Premier League
Nathan Aspinall
۶
۴
Gerwyn Price
Finished
۰۰:۰۵
Dimitri van de Bergh
۴
۶
Michael van Gerwen
Finished
۰۰:۴۰
Chris Dobey
۶
۴
Nathan Aspinall
Finished
۰۱:۱۰
Michael van Gerwen
۵
۶
Chris Dobey
Finished
۰۱:۴۵
  World Modus Super Series
Alexander Merkx
۰
۴
Smith Raymond
Finished
۰۱:۳۵
Adam Mould
۴
۳
Johnny Haines
Finished
۰۱:۵۵
Jamie Kelling
۳
۴
Alexander Merkx
Finished
۰۲:۱۵
Smith Raymond
۲
۴
Adam Mould
Finished
۰۲:۳۰
Johnny Haines
۴
۳
Jamie Kelling
Finished
۰۲:۵۰
Alexander Merkx
۴
۲
Adam Mould
Finished
۰۳:۱۵
Smith Raymond
۴
۰
Johnny Haines
Finished
۰۳:۳۵
Adam Mould
۲
۴
Jamie Kelling
Finished
۰۳:۵۰
Johnny Haines
۱
۴
Alexander Merkx
Finished
۰۴:۱۰
Jamie Kelling
۲
۴
Smith Raymond
Finished
۰۴:۳۰
Martin Adams
-
-
John Henderson
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Scott Walters
-
-
Clark Matt
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Justin Smith
-
-
Colin Osborne
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Clark Matt
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۵
John Henderson
-
-
Colin Osborne
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Scott Walters
-
-
Justin Smith
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Colin Osborne
-
-
Clark Matt
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Martin Adams
-
-
Scott Walters
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۵
Justin Smith
-
-
John Henderson
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Martin Adams
-
-
Colin Osborne
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Clark Matt
-
-
Justin Smith
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Scott Walters
-
-
John Henderson
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
Justin Smith
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Colin Osborne
-
-
Scott Walters
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
John Henderson
-
-
Clark Matt
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید