0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار ۲ حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Kamil Novak
۳
۲
Milan Fisera
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Nevrtal
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Telecky
۲
۳
Ivo Palmi
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Dousa
۳
۲
Milan Fisera
Finished
۰۰:۳۰
Martin Sobisek
۲
۳
Robin Pacha
Finished
۰۱:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۳۰
Plachy Jiri
۱
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۰۰
Ivo Palmi
۲
۳
Jiri Telecky
Finished
۰۰:۰۰
Milan Klement
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۰:۰۰
Milan Klement
۳
۰
Milan Urban
Finished
۰۰:۳۰
Frantisek Briza
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۰:۳۰
Ludek Pelikan
۳
۲
Ales Krejci
Finished
۰۰:۳۰
Milan Kruml
۳
۲
Zdenek Nevrtal
Finished
۰۱:۰۰
Darin Kryl
۳
۲
Martin Stefek
Finished
۰۱:۰۰
Frantisek Briza
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Sklenar
Finished
۰۱:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۱:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۰۲:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۰
Milan Regner
Finished
۰۲:۰۰
Michal Sklenar
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۳:۰۰
Alesh Bayer
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Andrle
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۰۳:۳۰
Marek Placek
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۰۰
Michal Sklenar
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۴:۰۰
Michal Regner
۳
۰
Ondrej Svacha
Finished
۰۴:۳۰
Daniel Tuma
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۵:۰۰
Petr Oliver Korp
۲
۲
Alesh Bayer
inprogress
۰۵:۰۰
Michal Regner
-
-
Michal Sklenar
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Daniel Tuma
-
-
Marek Placek
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Tomas Andrle
-
-
Plachy Jiri
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
Alesh Bayer
-
-
Ondrej Svacha
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
  Europe TT Elite Series
Przemyslaw Korzec
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۰۰
Michal Minda
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۱۰
Piotr Strus
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۵۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Krzystof Guminski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۴۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۱۰
Michal Minda
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۱:۲۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Szymon Radlo
۲
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۱:۴۰
Piotr Strus
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۵۰
Krzystof Guminski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۲:۱۰
Miastowski Maksymilian
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۵۰
Piotr Strus
۰
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۳:۰۰
Jakub Perek
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۱۰
Dawid Poloszczanski
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۰
Artur Daniel
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Jakub Perek
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۲۰
Artur Daniel
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۰
Jakub Perek
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۰
Miastowski Maksymilian
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Marcin Jadczyk
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۰
Jakub Perek
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
  World ITTF South American Championships Women
Camila Obando
۳
۱
Maria Maldonado
Finished
۰۰:۱۰
Roxy Gonzalez
۳
۱
Isabel Duffoo
Finished
۰۰:۳۰
  Russia Liga Pro
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۱:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۰
۳
Stepan Kutepov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Shmakov
۰
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۰۰
Valery Kutin
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۱۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۰:۳۰
Stepan Kutepov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Nikita Bespalov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Shmakov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Valery Kutin
۳
۱
Maksim Sorokin
Finished
۰۱:۴۵
Denisov Alexey
۳
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۲:۰۰
Oleg Shagarov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Maksim Sorokin
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Stepan Kutepov
Finished
۰۲:۴۵
Suntsov Artem
۱
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۳:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۳۰
Maksim Sorokin
۳
۱
Nikita Bespalov
Finished
۰۳:۴۵
Stepan Kutepov
۳
۰
Oleg Shagarov
Finished
۰۳:۴۵
Suntsov Artem
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۴:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۱۵
Denisov Alexey
۱
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۴:۳۰
Oleg Shagarov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Bespalov
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۰۴:۴۵
  World TT-CUP
Robert Grabczak
۱
۳
Jaskiewicz Jacek
Finished
۰۰:۰۰
Ezr Vaclav
۱
۳
Tomas Beran
Finished
۰۰:۲۵
Tomasz Witkowski
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۰۰:۳۰
Filip Cernota
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۰۰:۵۵
Prusa Martin
۰
۳
Martin Hargas
Finished
۰۱:۰۰
Prusa Martin
-
-
Martin Hargas
Cancelled
۰۱:۰۰
Zdenek Zahradka
۰
۳
Daniel Vojna
Finished
۰۱:۲۰
Tomas Beran
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۱:۵۵
  World ITTF South American Championships
Santiago Montes
۰
۳
Nicolas Burgos
Finished
۰۲:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید